Det er det anerkjente amerikanske tidsskriftet Newsweek som har rangert 100 land etter levestandard.

De baserer kåringen på livskvalitet, utdannelse, økonomisk dynamikk, helse og politisk miljø. Skalaen går fra 0 til 100, og ifølge magasinet er det Finland som har høyest levestandard, skriver Aftenposten .

Våre naboer i øst har en gjennomsnittsscore på over 89,31, mens Sveits kommer like bak (89).

Her kan du se hele rangeringen.

Norge på 6.plass Sverige, Australia og Luxemburg følger på de neste plassene, mens Norge må nøye seg med 6.plass (87,35).

Samtidig betyr det at nordiske land innehar tre av de seks øverste plassene.

De afrikanske landene Burkina Faso, Nigeria og Kamerun blir rangert lavest.

Newsweek har brukt flere måneder på å gjennomføre kåringen, og har fått hjelp av en rekke forskere innenfor de ulike kategoriene.

I rangeringen har magasinet også sammenlignet land som er mest mulig like i forhold til blant annet inntekt og antall innbyggere.

Her kan du lese mer om hvordan rangeringen er utarbeidet.

Utdanning og rikdom Kåringen viser at små land med få innbyggere gjør det best, og dette har sammenheng med at det i disse landene skal mindre til for å heve den generelle livskvaliteten.

Ikke overraskende har rikdom også mye å si, og sammen med utdanningssystem og økonomiske utsikter har dette vesentlig betydning for rangeringen.

Slått av Finland! Hva synes du?