En av fem blander også sammen Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels med Anne Frank.

Spørreundersøkelsen, som var utformet med flere svaralternativer til hvert spørsmål, er gjort på oppdrag av en britisk forening for krigsveteraner.

Undersøkelsen avdekker at mens et flertall av skotske barn har gode kunnskaper om annen verdenskrig, er det et betydelig mindretall som ikke har den fjerneste idé om krigen.

— Skrev bok på et loft

I alt 2.000 skotske skolebarn i alderen ni til 15 år deltok i undersøkelsen. 77 prosent svarte riktig på spørsmålet om hvem Hitler var. Men 13,5 prosent trodde Hitler oppdaget tyngdekraften i 1650, mens 7 prosent svarte at han var trener for det tyske fotballandslaget.

Undersøkelsen viser også at mens 61 prosent visste hvem Goebbels var, trodde 21 prosent at han var en «kjent jødisk person som skrev dagbok på et loft». 14 prosent svarte at han var Storbritannias forsvarsminister under starten av annen verdenskrig.

Sjokkert

85 prosent svarte riktig på hva holocaust var. Men 6 prosent svarte at det var feiring av slutten på annen verdenskrig. 70 prosent visste også hva Auschwitz var, mens 15 prosent trodde det er en temapark om krigen.

— Flere av svarene har sjokkert oss, sier major Jim Panton, leder for veldedighetsorganisasjonen Erskine.

— Skolebarna er vårt lands fremtid, og det er viktig at vi hjelper dem å lære om historien vår, sier han

Scanpix