Det opplyser politiet mandag, etter at bergings— og oppryddingsarbeidet for alvor kom i gang samme morgen.

De 23 sjåførene av kjøretøyene som er funnet i tunnelen, er gjort rede for, opplyser den lokale politisjefen Romano Piazzini. Han sa at ingen flere blir regnet som savnet, under forutsetning av at det ikke fantes passasjerer i kjøretøyene som de ikke har fått beskjed om. (NTB)