Fagfolk ved Forsvarets Stabsskole har gjort et overslag over hva krigen har kostet irakerne i tap av soldater så langt. Oberstløytnant Terje Torsteinsson forteller at krigen er langt, langt blodigere enn det inntrykket tv-seere sitter igjen med.

— Vi har beregnet at det er gjort 16.000-17.000 flytokt mot strategiske mål siden krigen startet. Det betyr at det er sluppet 150.000-160.000 enkeltvåpen. Man slipper ikke et slikt antall våpen mot militære stillinger uten stygge tapstall. Så langt har vi sett svært lite av resultatene av bombingen fra luften, sier Torsteinsson.

— Hvor store tap har den irakiske hæren lidd?

— Vi regner med 20.000- 30.000 døde. Dette er ikke vitenskapelige fakta, men en kvalifisert gjetning ut fra de opplysningene vi har.

— Er det et maksimaltall?

— Nei, det kan være et forsiktig anslag.

I tillegg til bombingen fra lufta, regner Torsteinsson med at bakkekampene om Bagdad også har påført irakerne store tapstall.

— Republikanergarden med divisjonene Medina, Al Nida, Hummurabi, Bagdad, Adnan, Nubukadnesar har vært i krig siden dag to-tre av krigen. Dette er snakk om omkring 100.000 mann. Hvor er de blitt av? Det er klart noen har desertert, noen har klart å ta seg til Bagdad og noen er tatt til fange. Men når en så overlegen part møter en underlegen part, så betyr det mange tusen døde. Vi har selv sett hvor harde kampene kan være, og husk at rapportene vi ser fra reporterne som følger de amerikanske og britiske styrkene stort sett er fra fremrykning langs veiene.