TRULS SYNNESTVEDT Representantskapet i partiet skal ta stilling til om UUP skal gjenoppta regjeringssamarbeidet med Sinn Fein, slik den britiske regjering ønsker. For å lose fredsprosessen i mål, må Trimble ha støtte av et flertall av de 860 partidelegatene som møtes i Belfast i dag. De siste rapportene indikerer at stemningen er på gli i Trimbles favør. Men sterke krefter i UUP motsetter seg politisk samarbeid med Gerry Adams' parti. Talsmann for partiopposisjonen, Jeffrey Donaldson, mener at den britiske regjeringen i altfor stor grad har strøket republikanerne med håret den siste tiden. Han hører også til de mange som mener at IRAs tilbud om forsegle våpen under internasjonal kontroll, ikke går langt nok.

Nei til nytt navn Men det er først og fremst Patten-rapportens forslag til nytt navn på den nordirske politistyrken, som kan velte det politiske samarbeidet i Nord-Irland. Mange unionister vil under ingen omstendigheter akseptere at politistyrkens navn endres fra historiske Royal Ulster Constabulary (RUC) til det nøytrale The Police Service of Northern Ireland. Nord-Irland-minister Peter Mandelson arbeider med et kompromissforslag, i håp om å samle unionistene bak Trimbles fredslinje. Forslaget vil gå ut på at RUC beholdes i det offisielle navnet, men ikke til hverdags. Om dette blir godt nok til å sikre David Trimble flertall, er et åpent spørsmål inntil lørdag ettermiddag.