Et amerikansk forskerteam bestående av forskere fra tre ulike amerikanske universiteter har undersøkt effekten av målrettet trening mot dysleksi. Resultatet var meget oppløftende. Forskerne konkluderer med at hjernen kan forandres ved hjelp av trening. Undersøkelsen er publisert i det siste nummeret av tidsskriftet «Neurology».

De amerikanske vitenskapsfolkene sammenliknet en gruppe dyslektiske barn med barn uten lese— og skriveproblemer. Barnas hjerner ble fotografert med et magnetrøntgen samtidig som de ble satt til å løse ulike oppgaver.

Bildene ble undersøkt for å se hvilke deler av hjernen som arbeidet når barna forsøkte å lese eller uttale ulike ord. Fotografiene viste at både barn med dysleksi og de andre barna brukte de samme områdene i hjernen, men at den førstnevnte gruppen anvendte disse områdene i hjernen i mindre grad. De hadde også svakere resultater på språktester de ble satt til å løse.

De dyslektiske barna ble satt til et program med målrettet trening på alfabetet, leseforståelse og uttale. Etter kun tre uker var fremgangen meget stor. Både lese- og skriveferdighetene ble vesentlig forbedret.

Fremgangen kunne også spores på magnetfotografiene av barnas hjerner. Treningen styrket områdene og koblingene i hjernen som er viktige for lese- og skriveforståelsen.

Studien illustrerer at hjernen kan forandre seg ved hjelp av trening, og at en dyslektiker ikke er bundet av sine gener.