Myndighetene har grovt undervurdert omfanget av hiv-smitten. Antallet som er smittet kan være opp til sju ganger så høyt som offisielt registrert, sier lederen for aids-senteret, Vadim Pakrovskij. Antallet som er registrert vil nå 100.000 innen utgangen av mars.

— Viruset spres i et katastrofalt omfang. Mange hundre tusen flere kan være smittet innen 2005, fastslår Pakrovskij.

Verdens helseorganisasjon har advart mot hiv i Russland, nettopp fordi mørketallene er så store. Antallet personer som er smittet kan være ti ganger så høyt som det helsemyndighetene opererer med, uttalte WHO nylig.

NTB