FLEMMING ROSE Moskva

Putin begrunnet sin beslutning med at den 15 måneder lange krigen ikke lenger er dominert av massiv væpnet motstand fra tsjetsjenske opprørere, men har utviklet seg til en geriljakrig, der russiske tropper, prorussisk tsjetsjensk politi og sivile angripes med terrorbomber og andre sabotasjeaksjoner."Det betyr ikke at antiterror operasjonen er slutt, men vekten vil nå bli lagt på andre styrker og midler," sa Putin på et møte i Kreml."Den vil nå bli utført av sikkerhetstjenestens styrker, innenriksdepartementet og hærens spesialenheter," tilføyde han.Da krigen raste på sitt verste for et år siden, var det omkring 100.000 russiske tropper i Tsjetsjenia. Når de russiske tropper er trukket tilbake, vil det bli stasjonert 15.000 mann fra 42. motorinfanteridivisjon fast, og 6000-7000 fra innenriksdepartementets spesialstyrker.Putins utspill kom akkurat mens Europarådets parlamentariske forsamling innleder sin debatt om Tsjetsjenia. I fjor ble Russland som det første land i Europarådets 50-årige historie midlertidig ekskludert. Jyllands-Posten/Bergens Tidende