ATLE M. SKJÆRSTAD

Tre valgdagsmålinger, den ene delfinansiert av Norge og andre nordiske land, var samstemte da valglokalene stengte i Ukraina i går kveld:

Viktor Justsjenko hadde et overbevisende overtak på statsminister Viktor Janukovitsj. Et forsprang på 15-20 prosentpoeng. Og Jusjtsjenko ville få et sted mellom 55 og 60 prosent av stemmene.

LANGT VIKTIGERE enn selve seieren er marginene som Jusjtsjenko har i ryggen.

Ikke minst dersom de viser seg å holde når det endelige valgresultatet foreligger.

Marginene forteller nemlig at Jusjtsjenko blir president for hele landet. At det ikke blir den splittelsen som Janukovitsj nærmest har truet med — om den tidligere sentralbanksjefen skulle gå av med seieren.

Likevel blir nok en av Jusjtsjenkos viktigste oppgaver når han flytter inn i presidentkontorene, nettopp å rekke ut en hånd til de østlige regionene - der båndene til Russland er sterkest - for å understreke at han ønsker dem med «på laget». På samme måte som han har gjort det klart at han ønsker gode forbindelser til Moskva, til tross for at president Vladimir Putin foran første valgomgang i oppsiktsvekkende utspill gjorde det klart at Viktor Janukovitsj var hans foretrukne kandidat.

Viktig er det også at valgdeltakelsen ble så høy som 55-60 prosent, tatt i betraktning at dette var tredje gang ukrainerne gikk til valg for å avgjøre hvem som skal styre landet de kommende årene etter en ny forfatning som gir mindre presidentmakt og mer makt til medlemmene i nasjonalforsamlingen.

NETTOPP DETTE blir kanskje den største utfordringen for den nye presidenten.

Så langt har ikke Janukovitsj innrømmet nederlaget. Han har gjort det indirekte ved å si på en pressekonferanse umiddelbart etter at valglokalene stengte at han skal lede en opposisjon som presidenten skal få merke.

Hva det betyr, sa han lite om. Men det kan bety at han og hans tilhengere vil gjøre sitt ytterste for å stikke kjepper i hjulene for Jusjtsjenko; å hindre at han får innfridd sine valgløfter om politiske og økonomiske reformer, om mer demokrati og bekjempelse av et statssystem gjennomsyret av korrupsjon.

Opposisjon kan være obstruksjon. Men opposisjon kan også være ansvarlig. Det var lite som tydet på at presidentvalgets antatte taper hadde tenkt den tanken i går kveld.

Men annet skal man kanskje ikke vente etter en valgkamp preget av bitterhet og splittelse, der spørsmålet om å beholde makt og innflytelse har vært viktigere for den ene parten enn spørsmålet om velgernes innflytelse og vilje.

UTTALELSER I DAGENE før valget kan tyde på at Viktor Janukovitsj er rede til å bekjempe valget til siste slutt. Å prøve det rettslig i alle instanser etter at valgresultatet fra annen omgang, som ga ham en knapp seier, ble forkastet av landets høyesterett.

Nettopp derfor er den solide marginen til Jusjtsjenko i valgdagsmålingene så viktig.

Den demonstrerer en folkevilje som ikke kan karakteriseres som annet enn bastant. Og den gjør delvis til skamme resultater fra meningsmålinger i måneden som er gått siden andre valgomgang, som viste at Janukovitsj nærmest kontrollerte de økonomisk viktigste delene av Ukraina.

Anatolij Grytsenko, en av de sentrale medarbeiderne til Viktor Jusjtsjenko, sa før valget at om Jusjtsjenko blir president, så kan det bli aktuelt å rettsforfølge medlemmer av den utgående regjeringen for valgfusk. Han holdt døren på gløtt for at en slik rettsforfølgelse, med strafferammer fra tre til tolv år om det gis fellende dommer, også kan omfatte Viktor Janukovitsj.

Kan hende er det nødvendig å sette eksempel for et nytt regime som lover mer demokrati. Men kan hende er det også en utfordring for Viktor Jusjtsjenko å vise storsinn og vise at han kan leve opp til hedersbevisningen «Årets Navn» som han ble utropt til av det polske ukemagasinet Wprost en av de siste dagene før jul.

Er det ikke noe som heter «hvem teller vel de tapte slag på seierens dag»?

Og ønsket om det som nærmest kan kalles «blodhevn» harmonerer egentlig ganske dårlig med de demokratiske idealer som Jusjtsjenko forfekter?

FEIRET I NATT: Opposisjonen feiret at «deres mann», Viktor Jusjtsjenko, etter all sannsynlighet blir Ukrianas neste president.

FOTO: PETAR KUJUNDZIC, REUTERS