Etterforskningen av vaskebjørnsaken tok en alvorlig vending i går da det ble kjent at det ikke bare er snakk om ett enkelt eksemplar av den sterkt uønskete vaskebjørnen som befinner seg i Fana, men i alt fire — to voksne og to unger. Det var et voksent dyr som ble avlivet lørdag. Dermed er fortsatt tre vaskebjørner på frifot i Fana.

Lensmann Norvald Visnes forteller til Bergens Tidende at publikum har henvendt seg til politiet og fortalt at de har observerte fire dyr.

— Siden i sommer har folk i området rundt Sundts vei i Fana sett to voksne dyr med to unger rusle rundt i området. Folk har trodd at det var grevling. Men da det ble kjent at det dreier seg om den sterkt uønskete arten vaskebjørn, tok de kontakt med oss, sier Visnes.

— Observasjonene betyr at vi står overfor alvorlig miljøkriminalitet. Vaskebjørnen er ulovlig brakt inn i Norge. I seg selv er det alvorlig om noen tar slike dyr inn i Norge og holder dem i bur. Det blir straks verre og mer alvorlig at dyrene slippes ut i norsk natur, sier Visnes.

— Har folk grunn til å frykte vaskebjørnene?

- Vær forsiktig!

— Jeg vil ikke skremme unødig. Men det kan være grunn til å være forsiktig. Publikum må ikke prøve på å fange dem. Et bitt av et slikt dyr kan være farlig fordi det kan være bærer av rabies og andre farlige sykdommer. Derfor vil jeg be folk om å melde fra til politiet hvis de ser vaskebjørnene, sier fanalensmannen.

Foreløpig vet politiet ikke noe om hvem som ulovlig har innført vaskebjørnene. Heller ikke hvem som har hatt dem og eventuelt sluppet dem fri i naturen i Fana. Dette etterforskes nå for fullt i et samarbeid mellom personell på politikammeret i Bergen og Fana politistasjon.

Bergenser i søkelyset

Visnes forteller at bergenseren som BT skrev om i sommer og som var i søkelyset fordi han ulovlig hadde innført to sibirske ekorn og to vaskebjørner, forklarte at vaskebjørnene var avlivet og brent. Politiet besørget de to sibirske ekornene avlivet. Bergenseren er bortreist og politiet har ikke klart å komme i kontakt med ham. Politiet vil også sjekke andre personer som tidligere er tatt for faunakriminalitet.

Politibetjent Harald Lekven har vært med i etterforskningen av denne saken. Han forteller til Bergens Tidende at politiet fikk tips fra publikum om at det gikk en grevling i hagen deres lørdag.

Ville fange dyret levende

— Vi hadde mistanke om at det ikke var grevling, fordi disse dyrene som er vanlige på Østlandet nå ligger i hi. Da vi ankom hagen i Sundts vei, forsto vi at det var vaskebjørn. Sammen med viltkontakt Oddvar Nordfonn forsøkte vi å fange dyret levende på forskjellige måter. Vi prøvde med bur og nett. Vaskebjørnen var ganske tam og spiste eple av hånden min. Til slutt kastet Nordfonn et nett over dyret, som da ble rabiat og klarte å rive seg løs. Operasjonsledelsen ved politikammeret bestemte deretter at vaskebjørnen skulle skytes. Nordfonn brukte et haglgevær til å avlive dyret, forteller Lekven.

I hele Fana

Politiet vurderer nå om det er hensiktsmessig å sende kompetente folk fra blant annet viltnemnden til å lete i området etter de tre dyrene som trolig fortsatt er i området.

— Det er ikke enkelt å lete. Disse dyrene har en svært stor aksjonsradius - opp til 8000 mål, sier Lekven. - Dermed kan vi ikke snevre inn området vi kan lete i. På bakgrunn av dette oppfordrer jeg publikum til raskt å melde fra til oss dersom de observerer dyrene. De kan være hvor som helst i Fana, sier Lekven.

CHRISTOPHER RASCH-OLSEN