Jan Tystad

London

Lederen av det maritime etterretningsbyrået IMB (International Maritime Bureau), P. Mukundan sier til Bergens Tidende at det er høyst uvanlig at handelsfartøyer ikke svarer på anrop. Det skjer bare når det er strid om lasten og kapteinen venter på at frakten skal bli betalt. Han bruker taushet som et press mot den som skylder penger. Slike skip vil imidlertid svare på anrop fra krigsskip og fortelle hva de har om bord, for eksempel ris, korn eller annen last.

Etterretning

Mukundan tror opplysningene i den britiske avisen er kommet fra militær etterretning. IBM som registrerer piratvirksomhet og mystiske skipslaster, har ikke fått melding om disse tre båtene. Han utelukker imidlertid ikke at de kan ha våpen om bord. Den internasjonale skipsfartsorganisasjon IMO har heller ikke opplysninger om skipene og Det britiske forsvarsdepartement nekter å svare på spørsmål.

— Vi diskuterer ikke etterretningssaker, sier en talsmann til Bergens Tidende.

De tre skipene skal ifølge The Independents kilder ha seilt rundt på det åpne hav i tre måneder. De forlot havn noen få dager etter at FN-inspektørene under ledelse av Hans Blix kom til Irak. Hvis de har masseødeleggelsesvåpen om bord, kan disse våpnene være smuglet ut via Syria eller Jordan, begge landene grenser til Irak og har havnebyer og det er lite sannsynlig at de har lastet i en havn i Persiabukten fordi britiske og amerikanske krigsskip kontrollerer all trafikk til og fra Irak.

En shippingkilde sier til The Independent: «Hvis Irak har masseødeleggelsesvåpen, er det trolig at en stor del av dem nå flyter rundt på skip. Disse tre skipene skal angivelig ha seilt rundt i sirkler og opprettholdt radiotaushet».

Senkes?

Årsaken til at skipene ikke er blitt stanset av amerikanske marinefartøyer er redsel for at mannskapet vil senke skip og last. Hvis de har radioaktive stoffer om bord, ville man risikere en miljøkatastrofe.

Skipene skal være blitt chartret av en agent i Egypt og de seiler under tre forskjellige lands flagg. Ingen opplysninger er kommet frem om navn på skipene eller hvilke flagg de seiler under. Meldingen virker som en bevisst lekkasje fra britiske etterretningskilder og kan være riktig. Hvis Saddam Hussein ønsker å skjule sine farligste våpen, er skip på det åpne hav et godt skjulested.

Den britiske avisen hevder at det er i strid med internasjonal rett å holde radiotaushet. Det er ikke IBM-direktør Mukundan enig i:

— Jeg tror ikke det finnes lover eller regler som pålegger kapteinene å holde radiokontakt, men de fleste vil jo svare på anrop fra marinefartøyer. Det virker ganske mystisk at disse skipene ikke svarer og det tyder på at de har noe å skjule. De tre skipene skal ha vært ute på havet siden slutten av november i fjor og de skal ha bunkret til sjøs. Forsyningsbåter skaffer dem drivstoff, vann og mat.

Skjules

FN-inspektørene har sagt klart fra at Irak ikke har overbevist dem når det gjelder tilintetgjørelse av masseødeleggelsesvåpen. Irakiske myndigheter har ikke redegjort for hvor det er blitt av 6500 raketter for kjemiske våpen, de har heller ikke forklart hva som har skjedd med 8500 liter anthrax eller hvor det er blitt av 380 rakettmotorer.

Avhoppere har hevdet at masseødeleggelsesvåpen er blitt gravd ned på avsidesliggende steder eller skjult i hjemmene til forskere og statsansatte. Det er også blitt påstått at kjemiske og bakteriologiske våpen er blitt smuglet over grensen til Syria. Det er derfor ikke usannsynlig at noen av disse våpnene befinner seg om bord i de tre spøkelsesbåtene.

PÅ LETING: FNs våpeninspektører sjekket i går en lagertank på universitetet i Tikrit, Saddams hjemby. Men nå spekuleres det på om de leter på feil sted – at de kanskje burde dratt til sjøs … FOTO: AKRAM SALEH, REUTERS