I tillegg kommer en styrke på 200 personer som er i beredskap, men som vil være klare til avreise i løpet av få uker. Leder for inspeksjonsstyrken er svensken Hans Blix som nå drøfter styrkens instruks med FN-ledelsen. Norge har også tidligere hatt inspektører i Irak.

Blix understreker at han vil ha alle detaljer på plass før inspektørene kommer til Irak, slik at han skal unngå uendelig uthaling fra irakisk side og uenighet om hvordan instruksen skal tolkes.

Det er Irak som betaler inspektørenes arbeid, og pengene tas nesten i sin helhet fra inntektene av Iraks oljeeksport, som FN har kontroll over.

Nitid arbeid

FNs våpeninspektører har base i New York, men en mindre gruppe på 16 atomeksperter holder til i Wien. Inspektørene har ikke ligget på latsiden, etter at Irak i desember 1998 satte bom for videre inspeksjon og sparket ekspertene ut av landet.

— Vi har overvåket utviklingen i Irak ved bruk av alle tilgjengelige opplysninger der de måtte være å finne, sier Blix. Inspektørene har blant annet kjøpt satellittbilder fra åpne kilder, men ingenting er som inspeksjon på stedet.

Etterretningssatellittene ser ikke gjennom tykke murvegger, men vi har fulgt med i eventuelle nybygg som har reist seg og gjenoppbygging av anlegg som ble ødelagt under Golf-krigen og som FN har inspisert tidligere, framholder Blix.

(NTB)