Vedtaket, som ble gjort i forrige uke, er en oppfølging av et vedtak Bondevik-regjeringen gjorde mens den påtroppende regjeringen forhandlet på Soria Moria, skriver Klassekampen.

Norge har også tidligere deltatt med F-16-jagerfly i Afghanistan, og vedtaket er et ledd i regjeringens ambisjon fra Soria Moria om å styrke innsatsen i den NATO-ledede ISAF-styrken.

Samtidig skal Norge ved nyttår trekke seg fra den amerikanskledede Operation Enduring Freedom (OEF), men ifølge Klassekampen er samarbeidet mellom ISAF og OEF nå så tett at de to operasjonene låner støtte fra hverandre.

Ifølge SVs Bjørn Jacobsen er det ikke utenkelig at de norske jagerflyene kan komme amerikanske OEF-soldater til unnsetning ved spesielle anledninger.

— Det vil nok dreie seg om situasjoner hvor det handler om å redde koalisjonssoldaters liv, sier Jacobsen.