I tillegg får selskapet en bot på 4 millioner kroner.

— Vi mener de tre nordmennene har bestukket offentlige tjenestemenn i landet i forbindelse med en kontrakt om bygging av vann- og avløpssystem. Nordmennene skal ha betalt rundt 1 million kroner under bordet i perioden 2003-2006, sier politiadvokat Helene Bærug Hansen til NTB.

Nekter straffskyld Norconsult inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med selskapene The Elmcrest Group og MMK Project Services Limited om byggeprosjektet på vegne av den offentlige etaten Dar-es-Salaam Water and Sewerage Authority (DAWASA).

— Ved inngåelsen av kontrakten med DAWASA var det forutsatt at 5 prosent av kontraktsummen skulle gå til ansatte i DAWASA. De tre tiltalte mennene var ansatt som henholdsvis prosjektleder, internrevisor og stedlig leder ved prosjektet. Alle nekter foreløpig straffskyld, sier Hansen.

Kontantuttak I perioden 2003-2006 ble det gjort en rekke kontantuttak i Dar es Salaam med til sammen 172.700 dollar fra prosjektet. Pengene ble gitt til offentlige tjenestemenn i DAWASA, ifølge Økokrim.

En av de tre mennene er tiltalt for utbetalingen av hele beløpet som ble utbetalt, og de to andre er tiltalt for mindre deler av beløpet.

Forelegget på 4 millioner kroner ble sendt til Norconsult i forrige uke.

— Vi vet foreløpig ikke om selskapet vil vedta forelegget, sier Hansen.