Kategori 1: Personer som har vært med å organisere folkedrapet, blant annet flere i den daværende hutu-regjeringen og medarbeidere på radiostasjoner som har oppfordret til drap. Flere ganger skal radio RTML ha henvist til hus der hutuer skulle drepe tutsier. Kategori 1-mistenkte skal for en dommer enten ved den alminnelige domstolen i Rwanda — der de risikerer dødsstraff - eller ved Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for Rwanda i Tanzania.

Kategori 2: Drapsmenn, voldtektsforbrytere og personer som har begått grov vold.

Kategori 3: Personer som har skadet bebyggelse og stjålet, for eksempel fra lik som har lagt på gaten. Kategori 2- og 3-mistenkte skal for en gacacadomstol. 60-70 prosent av de 700.000 mistenkte tilhører kategori 2. Laveste straff er ett års fengsel, høyeste 30 år.