Eksplosjonen førte til at en underjordisk gang kollapset. Det er foreløpig uklart hvor mange som arbeidet i gruven da ulykken skjedde, men syv gruvearbeidere skal fortsatt være savnet. Ifølge myndighetene er sannsynligheten for å finne overlevende liten.

Industriminister Dan Popescu varslet at det vil bli satt i gang undersøkelser for å finne årsaken til dødsulykken.

— Foreløpige opplysninger tyder på at en gasslekkasje var årsaken til eksplosjonen, det er ikke snakk om menneskelig svikt, sa Popescu til en privat TV-kanal.

Gruvearbeider Vasile Butan slapp fra ulykken uten alvorlige skader:

— Plutselig ble munnen min fylt av søle og jeg falt flere ganger, det er det eneste jeg kan huske, sier Butan.

Eksplosjonen skjedde om lag 100 meter under bakken, i en gruve nær byen Vulcan, 40 mil vest for Bucuresti. I fjor omkom 14 personer i en gruveulykke nær Vulcan.

(NTB)