Justisdepartementet gir som vanlig ikke informasjon om hvem som ble henrettet, eller hva de var dømt til døden for.

Japan er det eneste større industrilandet bortsett fra USA som fortsatt praktiserer dødsstraff.

Siste gang noen ble henrettet var 1. juledag i fjor, da fire personer ble hengt, etter en pause på 15 måneder på grunn av den forrige justisministerens motstand mot dødsstraff.

Det er liten motstand mot dødsstraff i Japan. Meningsmålinger viser tvert imot støtte til bruk av dødsstraff, etter økning i voldelig kriminalitet den siste tiden.