Stockholm: Nobelprisen i økonomi 2010 deles mellom amerikanerne Peter A. Diamond, Dale T. Mortenson og briten Christopher A. Pissarides. De får prisen for å ha utviklet teorier om hvordan arbeidsmarkeder fungerer.

I begrunnelsen fra det svenske vitenskapsakademiet som ble kunngjort på en pressekonferanse i Stockholm mandag, står det at de tre økonomiprofessorene får prisen for sine «analyser av markeder med søkefriksjoner».

Diamond, Mortenson og Pissarides har utviklet en teori som kan brukes til å gi svar på spørsmål som hvorfor så mange går arbeidsledige samtidig som det finnes et stort antall ledige jobber, og som også kan gi svar på hvordan den økonomiske politikken påvirker arbeidsløshet.

— Teorien kan også brukes på andre markeder enn arbeidsmarkedet, heter det i begrunnelsen fra akademiet.

- Overveldet

70 år gamle Diamond er professor ved Massachusetts Institute of Technology i USA, mens Mortenson (71) er professor ved Northwestern University i USA.

Briten Christopher A. Pissarides (62) virker som professor ved London School of Economics and Political Science.

Dale T. Mortenson sier han er overveldet over å ha fått prisen.

— Jeg visste at jeg sto på en lang liste av kandidater. Jeg ble overrasket, men ikke totalt overrasket, sier han.

Pissarides sier det er en stor ære å bli tildelt prisen.

— Det er en blanding av forbauselse og lykke, sier han.

Politisk påvirkning

Ifølge det svenske vitenskapsakademiet har prisvinnerne utviklet et teoretisk rammeverk for arbeidssøkermarkeder og analysert hvordan slike markeder fungerer. Deretter har teorien blitt videreutviklet og tilrettelagt arbeidsmarkedet.

For eksempel kommer arbeidsgivere som søker etter arbeidskraft, ikke alltid i kontakt med de som søker jobb. En søkeprosess krever ressurser, og på arbeidsmarkedet innebærer det at det samtidig kan finnes både ledige jobber og arbeidsløshet.

Pristakernes modeller forklarer også hvordan arbeidsløshet, ledige jobber og lønninger påvirkes av regler og økonomisk politikk.

- Til Nobels minne

Økonomiprisen gis til «den eller de personer som innen økonomisk vitenskap har utført et arbeid av fremtredende betydning».

Prisen heter formelt «Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vitenskap till Alfred Nobels minne» og deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien.

Prisen er på ti millioner svenske kroner, som skal deles likt mellom de tre prisvinnerne.

Med mandagens tildeling var den siste av årets nobelpriser kunngjort. Alle de seks prisene deles ut 10. desember.

NOBELPRISVINNERNE i økonomi ble presentert i Stockholm mandag formiddag.
JANERIK HENRIKSSON