De tre får prisen for sitt pionerarbeid på kvarker, som er de minste byggesteinene vi kjenner til i naturen i dag og regnes som elementærpartikler.

Nambu får halve prisen, mens den andre halvdelen deles mellom de to japanske forskerne.

Prisen er på 10 millioner svenske kroner, og deles ut i Stockholm 10. desember sammen med de øvrige nobelprisene.