• Full nasjonal kontroll over utenrikspolitikken.
  • Full nasjonal kontroll over alle justis— og politispørsmål.
  • Ikke noe juridisk bindende EU-charter om borgernes rettigheter.
  • Full nasjonal kontroll over skattepolitikk og trygderegler.Dette er de «fire røde linjene» som britenes statsminister Tony Blair har streket opp for EUs store reformtoppmøte, som begynte i går. Krysses noen av linjene, blir det ingen avtale, er meldingen.

Målet for statslederne er å bli enige om en «reform-traktat», der de viktigste bitene fra EUs havarerte grunnlov skal inn. Traktatutkastet som lå på bordet i går, oppfylte ingen av de fire britiske kravene.

Fornøyd med uavhengighet

Det kan dermed hende at avtroppende statsminister Tony Blair blir den vanskeligste å hanskes med for kansler Angela Merkel, som leder forhandlingene.

Fra før har polakkene gjort seg vanskelige, med krav om flere stemmer og mer makt.

Dette er Blairs siste utenlandstur som statsminister; onsdag tar finansminister Gordon Brown over. Analytikere mener Brown allerede styrer den britiske linjen - og at den preges av hans EU-skepsis.

— Brown har hatt et heller distansert forhold til Europa, sier professor Iain Begg ved London School of Economics, som følger britisk EU-politikk tett. Han mener Brown er overbevist om at Storbritannia har stått seg på å beholde pundet og å føre en selvstendig finans- og pengepolitikk.

— Det påvirker hans syn også på andre EU-spørsmål, sier professoren, som påpeker at Brown har vist liten interesse i å delta på EUs finansministermøter.

Vil unngå splittelse

Storbritannia har alltid vært motvillige til å gi fra seg politisk makt til Brussel, men Tony Blair har likevel vært regnet som ganske EU-vennlig.

Professor Begg mener Blair nå er sterkt bundet av sin etterfølger. Brown har vært med på Blairs samtaler både med president Nicolas Sarkozy og kansler Angela Merkel i forkant av toppmøtet.

— Blair vil ikke gjøre noe som den påtroppende regjeringen ikke vil kunne godta, sier Begg, og minner om at statsministeren og Brown har vært nære allierte - tross gjensidig rivalisering.

Den konservative opposisjonen kjører hardt på sin EU-kritiske linje, og ligger foran på meningsmålingene. Verken Blair eller Brown vil ikke gi dem gratispoenger ved å vise splittelse.

Også seniorforsker Michael Emerson ved Centre for European Policy Studies (CEPS) i Brussel mener EU-skeptikeren Brown har en sterk hånd på rattet allerede.

— Jeg tror resten av EU er blitt negativt overrasket over den sterke britiske motstanden denne gangen, sier Emerson, som tror Browns kjølige holdning også henger sammen med at han ikke har særlig stor internasjonal erfaring.

«Harde nøtter»

Også Margot Wallström, visepresidenten i EU-kommisjonen og dessuten ansvarlig for konstitusjonelle spørsmål, mente i går kveld at den britiske motstanden kom til å bli verre å hanskes med enn polakkene.

Kansler Angela Merkel, som har jobben med å lede toppmøtet, sa at det er flere «harde nøtter å knekke».

For Blair vil det ikke være noe godt ettermæle å bli husket som den som torpederte en reform som praktisk talt alle andre EU-lederne ønsket seg.

Utfallet kan også få direkte konsekvenser for Blairs videre karriere: En av nyskapningene i den nye traktaten er at EU skal få en fast president.

Tony Blair har vært nevnt som en av kandidatene.