— Heldigvis ble ikke behovet så stort. Selv om vi var for godt forberedt, har vi høstet mange nyttige erfaringer, sier informasjonssjef Robert Rastad i Bergen kommune.

Mottaksapparatet på Flesland og Scandic Bergen Airport Hotel var på plass 28. desember. Oppgaven var å ta imot passasjerer fra de katastroferammete områdene, som kunne ha behov for hjelp. Frem til i går hadde 254 passasjerer registrert seg hos kriseteamet, 134 av disse er bosatt i Bergen.

De første meldingene kommunen fikk, gikk ut på at så mange som 10.000 nordmenn kunne oppholde seg i regionen.

— Ti prosent av befolkningen bor i Hordaland, og ut ifra disse tallene tok vi høyde for at så mange som 1000 passasjerer kunne ankomme Flesland, sier Rastad, som tidligere jobbet som stasjonssjef for Braathens på Flesland.

— Vi tok også høyde for uforutsette hendelser, for eksempel at et charterfly kunne bli omdirigert til Flesland.

Etter at antall passasjerer fra Sør-Asia har sunket kraftig de siste dagene, avsluttet kriseteamet sitt arbeid på Flesland tirsdag kveld. Fra i går ble passasjerer, som ønsket mer informasjon, henvist til Avinors informasjonsskranke, som vil fortsette å dele ut brosjyrer i tiden fremover.

Krisestaben i kommunen har hatt løpende kontakt med helsevesen, politiet, Sivilforsvaret og en rekke andre instanser den siste uken.

— Enkelte dager har vi holdt jobbet til langt på natt, og mange har blitt kalt inn ekstra for å jobbe, sier Rastad.

Hva kriseberedskapen har, finnes det ikke tall på foreløpig.

— Vi fikk klar melding fra byrådet om å iverksette de tiltak som var nødvendig. Jeg tror ikke kostnadene kommer til å bli noe stort tema i ettertid, sier Rastad.