Det er AESN, organet som overvåker forholdene i Seinen, som de siste tre årene har registrert at tallet på hannfisk går mot bunn. Til gjengjeld blir det stadig flere hunner. Undersøkelser beviser nå at hannene rett og slett skifter kjønn og begynner å produsere rogn.

P-piller i vannet

Avisen Le Monde melder at det er forurensning som er årsaken, nærmere bestemt utslipp av hormonliknende stoffer fra blant annet p-piller. Bare i selve Paris, Vestens tettest befolkede by, bor det i overkant av en million kvinner. I urinen fra de av dem som går på «pillen», finnes stoffet etinyløstradiol. Dette er et av de syntetiske, kvinnelige kjønnshormonene som også brukes i angrepiller. Rensestasjonene greier bare å skille ut 65 prosent av stoffet fra avløpsvannet, noe som altså gir fiskene i Seinen trøbbel med kjønnsmodningen.

Kan skade testiklene

Kvinnene er imidlertid ikke de eneste ansvarlige. Industrien langs elven slipper ut store mengder alkylfenoler, også dette såkalte «hormonhermere» som stammer fra vaskemidler og plastproduksjon.

AESN advarer om at østrogen-stoffene er i stand til å forstyrre menns hormonsystem til en slik grad at de kan få testikkelkreft og ødelagt sædkvalitet. Ingenting blir ifølge Le Monde gjort for å stoppe utslippene i franske elver. Dermed vil kvinners ønske om ikke å bli gravide fortsatt være med på å gjøre mennene deres sterile, skriver avisen.

Femi fisk også i Norge

I Norge er hormonhermernes innvirkning på fisk godt dokumentert, selv om forurensningen til nå ikke har fått dramatiske konsekvenser som i Paris. Forskning viser at norsk laks og regnbueørret fikk hormonforstyrrelser og redusert testikkelvekst da de ble utsatt for renset kloakk som inneholdt hormonstoffer. Da Havforskningsinstituttet i 2001 utsatte nordsjøtorsk for syntetiske østrogenvarianter, ble den «feminisert». Skadene oppsto ved mye lavere konsentrasjoner enn man før hadde antatt.

For oljeindustrien på norsk sokkel er det godkjent å slippe ut hormonhermere i og ved viktige gyte— og oppvekstområder for fisk. Hydro har de siste årene engasjert seg for å prøve å vise at utslippene i motsetning til det Havforskningsinstituttet først fant ut ikke har innvirkning på fisken.