De to kvinnene omkom da et par elefanter kom løpende ut av skogen og trampet i stykker hytten de to kvinnene var i tirsdag. Den tragiske hendelsen skjedde i en landsby nord på øyen Sumatra.

Ifølge de lokale myndighetene er det første gang at ville elefanter har angrepet en landsby på denne delen av Sumatra. Men andre steder på øyen skjer det stadig flere konflikter mellom ville dyr og mennesker, etter som den tropiske jungelen hogges ned for å gi plass til plantasjer.

Ifølge Verdens villmarksfond (WWF) har bestanden av ville elefanter på Sumatra blitt redusert til et sted mellom 2500 og 3300 individer.

REUTERS