NATO-soldatene i Sør-Afghanistan ifører seg skuddsikre vester, kjører rundt i pansrede biler og tilbringer natten i beskyttede containere på strengt bevoktede militærbaser.

Det gjør ikke nødhjelp— og programkoordinator Beate Fasting fra Kirkens Nødhjelp, som farter rundt i Taliban-land uten annen beskyttelse enn sine afghanske venner.

– Jeg blir utrolig provosert av å se hvordan utenlandske soldater, i særdeleshet amerikanske, sparker inn dører og tramper på den afghanske befolkningen, sier Fasting til NTB.

– Hvordan kan de regne med å vinne venner og tillit her i Sør-Afghanistan, når de oppfører seg slik, spør hun.

Taliban er over alt

Gjennom sin samarbeidspartner Afghan Development Association (ADA), har Kirkens Nødhjelp de to siste tre årene jobbet både med nødhjelp og bistandsprosjekter i Sør-Afghanistan.

Fasting reiser rundt og besøker vann- og sanitærprosjekter, helseklinikker og lærerskoler, og har aldri følt seg truet i de Taliban-dominerte områdene.

– Taliban er jo over alt her, men jeg har aldri hatt problemer med å bevege meg rundt, forteller Fasting som nekter å møte lokalbefolkningen iført skuddsikker vest.

– Jeg har alltid opplevd afghanerne som fantastisk gjestfrie og beskyttende, på tross av de svært vanskelige forholdene de lever under, sier Fasting som mener at folk i Vesten har et svært forenklet bilde av Taliban.

– Det er atskillig verre å forholde seg til de amerikanske styrkene her i området. De gjør meg forbannet, sier Fasting.

– Uforutsigbar

I forrige uke orienterte Fasting utenriksminister Jonas Gahr Støre om det arbeidet Kirkens Nødhjelp utfører i Sør-Afghanistan da han besøkte Tirin Kot i Uruzgan-provinsen.

Støre deler ikke Fastings oppfatning av at NATOs og USAs militære operasjoner i denne delen av landet mer er en del av problemet enn av en løsningen.

– Det syns jeg er litt for enkelt. Situasjonen i sør er kompleks og uforutsigbar, sier Støre til NTB.

Utenriksministeren er enig i at sikkerhetsproblemene i området ikke kan løses med militærmakt alene, men ved at omverdenen bidrar til utvikling og godt styresett i Afghanistan.

– Løsninger kan ikke være militære alene. De militære sier også at det må være et politisk perspektiv, sier Støre.

Forhandle med Taliban

Støre er ikke avvisende til at det forhandles med lokale ledere, selv om de tilhøre Taliban.

– Det er en tendens til å tro at alle talibanere er al-Qaida-islamistisk funderte personer, men dette er ikke riktig. Taliban er et mye bredere fenomen, og man må ha en visjon for hvordan man skal møte dem, sier Støre.

– Målet er at det afghanske folket skal kunne styre seg selv, og for å få til dette må det gjøres bestrebelser for å få til lokale avtaler med innflytelsesrike grupper, sier Støre til NTB.

Utenriksministeren deler også Fastings oppfatning av at USA og NATO med sine militæroperasjoner i Sør-Afghanistan har bidratt til økt rekruttering for Taliban.

Sivile tap

– Det er et paradoks. Derfor mener jeg at en klok militær strategi må ha som mål å redusere mulighetene for nettopp dette, sier Støre som mener det må legges større vekt på å begrense de sivile tapene.

Minst 1.000 sivile afghanere ble drept i angrep fra utenlandske styrker i fjor, noe som har fått president Hamid Karzai til å be styrkene ta større hensyn til sivilbefolkningen.

– Sivile tap kan aldri utelukkes i militære operasjoner, men det er av største betydning å unngå dem. Det er uklokt både militært og politisk, sier Støre.

– Om vi rammer og ydmyker afghanerne, så skaffer vi oss bare fiender for de neste hundre årene, mener utenriksministeren.