KLAUS JUSTSEN

Den blå Toyotaen var i full fart på hovedvei 9, også kjent som dødens landevei, da den nærmet seg kontrollposten som enheter fra den amerikanske hærens 3. infanteridivisjon hadde opprettet.

To dager etter at fire soldater fra samme divisjon var blitt ofre for krigens første selvmordsaksjon — da de ble lokket frem til en taxi - ble den store bilen oppfattet som en alvorlig trussel.

Ifølge en korrespondent fra Washington Post, som var øyenvitne til episoden, ble det avfyrt to varselsskudd mot bilen, men den bremset ikke. Det neste skuddet mot bilens motor var like virkningsløst.

Ordren «Stop ham» utløste et titall skudd fra 25 mm kanonene på gruppens Bradley stridsvogn. Det stoppet Toyotaen. Da soldatene sprang frem fant de ti drepte kvinner og barn. Fire var sluppet unna med skader og en kvinne var uskadd.

- Rett til selvforsvar

Tirsdag konstaterte general Vincent Brooks ved sentralkommandoen i Qatar lakonisk, at man ved kontrollpunkter og alle andre steder forbeholdt seg retten til selvforsvar. Brooks opplyste at de amerikanske styrkene hadde vært i øket beredskap siden selvmordsaksjonen der en irakisk offiser sprengte seg selv og fire menn fra 3. infanteridivisjon i luften.

— Vi beklager sivile ofre, men de er uunngåelige, fastslo talsmannen. Britiske kolleger snakket om en tragedie, som var skjedd i kampens hete.

Militæret fastholdt dessuten at rapporten i Washington Post ikke var i overensstemmelse med innberetningene fra veisperringen. Her ble det snakket om 13 passasjerer i den tettpakkede bilen og om syv dødsofre.

Ved en liknende episode ble en irakisk fange skutt da han strakte seg etter våpenet til en marineinfanterist, og en annen iraker led samme skjebne ved en kontrollpost i den sørlige delen av landet.

Ikke minst den første tragedien understreker at den irakiske selvmordsstrategien har tvunget de allierte styrkene til å betrakte alle som fiender, inntil det motsatte er bevist.

Mer aggressiv taktikk

Det har ført til en mer aggressiv taktikk. Det er innledet en undersøkelse av dagens episode, men alt tyder på at kapteinen og hans mannskap bare etterlevde ordrer.

Sjåfører og passasjerer skal nå stanse før kontrollposter og gå ut av bilene med hendene i været, slik at de kan undersøkes for skjulte våpen. Ved mange poster vil det være bombehunder.

Irakiske biler vil heller ikke lengre få lov å passere militære kolonner, og kommer de i veien for trafikken skyves de vekk eller knuses. Hvis sivile nekter å følge ordrer og nærmer de seg med hendene i lommen eller på ryggen, vil de bli skutt.

De allierte styrkene er også begynt å gå fra hus til hus i håp om å finne militsens medlemmer. Mange av disse aksjonene får hjelp fra luften av helikoptere eller fly.

Selv om general Vincent Brooks snakket om økt beredskap, avviste han at det var blitt utstedt nye ordrer med regler for kontakt med sivilbefolkning. Mye tyder på at det i første omgang er snakk om en oppstramming av de eksisterende reglene.

Antiamerikanske følelser

I Pentagon erkjenner man at den nye skjerpede taktikken kan resultere i flere sivile ofre. Det vil gjøre det vanskeligere å overbevise irakerne om at man er kommet for at hjelpe dem, og det vil kunne gi de antiamerikanske følelsene i den arabiske verden ny kraftig næring.

Det fremheves at det til tross for de første tragediene kan få en positiv virkning hvis den skjerpede taktikken sikrer en rask slutt på den militære aksjonen.

Sentralkommandoen fastholdt i en kort erklæring at soldatene fra 3. infanteridivisjon hadde utvist betydelig tilbakeholdenhet for å unngå unødvendig tap av menneskeliv. Det var i virkeligheten den irakiske regjeringen som hadde blod på hendene, fordi den brukte kvinner og barn som skjold.

Viseforsvarssjefen, Peter Pace, la an samme linje da han slo fast at soldatene hadde handlet korrekt.

— Våre soldater har absolutt rett til å forsvare seg selv. De vil alltid, hvis det lar seg gjøre, forsøke å stoppe en bil uten å skyte mot den. Når alt kommer til alt vil de skyte, hvis de mener at livet deres er i fare, og det mente de selvfølgelig.

Ved sentralkommandoen understrekes det at skjerpelsen ikke endrer ved de endelige målene. Man bestreber seg på å beskytte sivilbefolkningen og ikke på å tilintetgjøre den. Og det vil soldatene også etter tragedien på dødens landevei fortsette å gjøre.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende