John Yoo, som er professor i forfatningsjus ved California-universitetet i Berkeley, står i fare for å bli fratatt bevillingen som advokat og miste stillingen som professor, mens dommer Jay Bybee trues med riksrett.

**Les også:

— Vi skal slutte med tortur**

I sitt oppgjør med torturen som Bush-administrasjonen godkjente har justisdepartementet i Washington ikke gått så langt at de har anbefalt at de som godkjente torturen, blir stilt for retten.

Men de antydet likevel at det ville være passende om godkjenningen av tortur fikk yrkesmessige følger for de to juristene. En rekke grupper over hele landet er enig og ønsker sterkere lut.

– Vi mener det foreligger nok bevis til å antyde at det ble begått krigsforbrytelser, sier Laura Bonham i Progressive Democrats of America.

Bybee og Yoo arbeidet i justisdepartementet etter terrorangrepet 11. september 2001 og var med på å utarbeide retningslinjene for avhør av terrormistenkte.

I et utkast fra justisdepartementets interne undersøkelseskommisjon blir Yoo og Bybee skarpt kritisert, og det blir anbefalt å oversende saken til deres lokale advokatforeninger for mulige disiplinære reaksjoner, sier en kilde som kjenner innholdet i rapporten.

Si din mening om saken her.

KEVIN LAMARQUE/REUTERS