Den tyrkiske menneskerettsgruppen IHD opplyste lørdag at åtte av dens medlemmer var blitt arrestert da de forsøkte å lese opp en protest mot overgrepene på offentlig sted i hovedstaden Ankara.

For få uker siden gikk tyrkiske sikkerhetsstyrker til aksjon i fengsler rundt om i landet for å få slutt på sultestreiker blant de innsatte. De innsatte protesterte mot å skulle overføres til knøttsmå eneceller i nybygde fengsler.

Minst 30 innsatte og to politifolk mistet livet i disse aksjonene. Etter "oppryddingen" flyttet myndighetene rundt 1.000 straffedømte til de nye fengslene.

Myndighetene hevder de nye fengslene gjør det lettere å kontrollere de innsatte. Men menneskerettsgrupper som Amnesty, IHD og Human Rights Watch mener de innsatte er mer utsatt for tortur i småceller uten andre fanger som øyenvitner.NTB