Onsdag gikk titusenvis i protestmarsj gjennom sentrum av hovedstaden Mexico by i protest mot en fordobling av tortillaprisene. Tortilla, ei flat lefse laget av maismel, er grunnstammen i kostholdet for mexicanske familier, og den suverent viktigste proteinkilden for fattige mexicanere.

Mexico har pleid å supplere sin egen maisproduksjon med import av billig mais fra USA. Men raskt voksende etterspørsel etter bioetanol i USA har drevet prisene opp på sitt høyeste nivå på ti år. Mer miljøvennlig drivstoff i USA har dermed gitt dyrere mat for fattigfolk i Mexico.

«Tortillakrisen» og masseprotestene mot prisøkningene utfordrer president Felipe Calderons markedsliberale politikk. Et av slagordene i protestmarsjen lød «Calderon stjal valget, nå stjeler han våre tortillas». Opposisjonen beskylder Calderon for valgfusk i fjorårets presidentvalg.

Calderon er en svoren tilhenger av et fritt marked og har sagt at han ikke vil ty til priskontroll på tortillas, slik mange mexicanske presidenter har gjort før han. Han har likevel overtalt produsentene til å gå med på et frivillig pristak på tortillas. Lokale medier rapporterer at det frivillige pristaket ikke har vært effektivt.

Etterspørselen etter mais vil trolig holde seg høy, iallfall inntil USA finner andre råvarer for produksjon av bioetanol. I sin tale om rikets tilstand i januar varslet president George W. Bush et meget offensivt program for mer bruk av bioetanol, for å redusere utslipp av CO2 og gjøre USA mindre avhengig av importert olje. Kritikere av planen mener den er urealistisk, rett og slett fordi det ikke er nok mais, og fordi produksjon basert på andre planteprodukter er lite utprøvd.