Forsøk viser at samtlige hanntorsker er ivrig involvert i kurtisen og deltar i kampen om det annet kjønn.

Da er det langt verre å være røye. Fiskeriforsknings forsøk viser at røya har et helt annet mønster enn torsken når det gjelder sex. Noen få hannrøyer tar kontrollen og holder alle de andre hannene på god avstand. (NTB)

Utøver demokratisk sex.