Siden mange av burmeserne som overlevde katastrofen, ikke har lovlig oppholdstillatelse i Thailand, dukker de neppe opp for å finne levningene av sine døde slektninger, skriver avisen Bangkok Post.

Mange burmesere skal blant annet ha arbeidet i Khao Lak, hvor mange nordmenn ferierte. De døde burmeserne er i likhet med andre ofre brakt til et tempel i fjellene over det ødelagte feriestedet.

— Mange er omkommet i naturkatastrofen, men de ligger fortsatt i Yanyao-tempelet, sier Surapong Kongchantuk, som er nestleder i en thailandsk gruppe som arbeider for minoriteters og flyktningers rettigheter.

Til sammen var det registrert 60.000 lovlige burmesiske fremmedarbeidere i de seks sørlige provinsene som ble rammet av flodbølgen 2. juledag.

Ved at burmeserne ikke blir identifisert blir det også vanskeligere for thailenderne å finne sine slektninger blant de mange likene.

Politiet i Thailand hevder at burmesere står bak tyveriene og innbruddene etter flodbølgen, og dette blir brukt som begrunnelse for at opptil 2.000 fremmedarbeidere er sendt tilbake til Burma.

Ifølge Surapong er imidlertid de aller fleste som er arrestert for tyverier, thailendere. Han mener at burmeserne blir sendt hjem for at arbeidsgiverne skal slippe å betale erstatning eller sørge for at de får økonomisk støtte slik som thailandske ofre for flodbølgen får.