KLAUS JUSTSEN

Selv om det skulle gi grønt lys for å bruke makt mot Saddam Hussein.

Slutt på diplomatiet

Trekanttoppmøtet på Azorene kommer til å markere slutten på de diplomatiske forhandlingene, hvoretter døren til en ny Golfkrig kan åpnes på vidt gap.

Portugals statsminister Jose Manuel Durao Barroso, som er vert for møtet på den amerikanske Lajes-basen, forsikret at det ikke vil resultere i noen krigserklæring. I både Washington og London erkjennes det imidlertid samtidig at krigen kan komme om få dager.

«En militæraksjon er nå mye mer sannsynlig, fastslo den britiske utenriksministeren Jack Straw i et intervju med BBC.

«Ikke krigsråd»

Formelt fastholdes det at møtet mellom George W. Bush, Tony Blair og Jose Maria Aznar ikke er noe krigsråd, men et forsøk på å gi diplomatiet en siste sjanse. Det innrømmes samtidig at det ikke er noe realistisk håp om å få en ny resolusjon vedtatt i Sikkerhetsrådet, der medlemmene gang på gang har avvist de tre landenes felles forslag.

Møtet karakteriseres på den bakgrunn som en symbolsk gest som skal demonstrere at man ennå gjør alt for å unngå den krigen som nå anses som selvsagt. Det er samtidig en håndsrekning til statsminister Blair, som med større overbevisning kan hevde at alle diplomatiske muligheter er blitt uttømt.

Reelt har de tre regjeringssjefene kun to muligheter å velge mellom. De kan forsøke seg med flere mindre endringer i resolusjonen.

Eller de tre kan bli enige om å trekke resolusjonen tilbake. De kan deretter fastslå at FN med sin resolusjon 1441 fra 8. november allerede ga det nødvendige juridiske grunnlag for å innlede en militæraksjon mot Irak.