Jan Tystad

Tony Blair har ikke feiret at han med 2286 dager har satt rekord som Labour-statsminister. Blair er dratt på ferie og bor i Cliff Richards villa på Barbados de neste tre ukene.

Sammenlikner med Atlee

De siste dagene er det gjort mange sammenlikningen mellom Clement Atlees første Labour-regjering etter krigen. Britene valgte til manges forbauselse, ikke den konservative Winston Churchill som vant krigen, de valgte den beskjedne Clement Atlee som hadde sittet sammen med Churchill i krigsregjeringen.

Britene ønsket et nytt samfunn og de fikk det. Clement Atlee bygde opp velferdsstaten. Han sikret full beskjeftigelse, han innførte trygdeordninger for de uføre og de gamle, han innført fri helsetjeneste for alle og bygde billige, kommunale boliger for dem som ikke kunne kjøpe hus eller leilighet.

Da Atlee gikk av i 1951 var det 210.000 arbeidsløse, i 2003 er det 952.000. I 1951 hadde Labour 876.000 medlemmer, i 2003 har partiet 250.000 medlemmer.

Den største forskjell er at mens Atlee bygde opp velferdsstaten, har Tony Blair fulgt Margaret Thatchers kurs og bygd den ned. Flere sykehus er blitt halvveis privatiserte, flere kommunale boliger er blitt solgt til private og pensjonene er ikke oppjustert i takt med inflasjonen.

Ikke Robin Hood

Atlee klarte å utjevne skillet mellom fattig og rik ved å øke levestandarden mest for de fattigste. Det har ikke Blair klart.

Financial Times har tatt for seg flere rapporter fra forskjellige økonomiske institutter og ledende økonomer, som er enige om at Tony Blair ikke er noen Robin Hood. Han har ikke klart «å ta fra de rike og gi til de fattige», slik den kjente røveren i Nottinghamskogen gjorde.

Den disponible inntekt for de rikeste ti prosent av befolkningen har økt med 25 prosent siden Labour kom til makten i 1997, mens den disponible inntekt for de ti prosent som ligger lavest på inntektstigen bare har økt med åtte prosent.

Alan Manning ved London School of Economics forklarer forskjellen med at det er blitt flere godt betalte jobber som direktører og i de profesjonelle og tekniske yrker og flere dårlig betalte jobber i butikker, restauranter, kafeer og på byggeplasser. Lønningen her presses ned ved hjelp av uorganisert arbeidskraft, ofte illegale immigranter som ikke tør protestere mot lave lønninger.

Ny kurs?

Tony Blair har i flere taler sagt at man må bedre forholdene for de fattigste i samfunnet, men har hele tiden avvist høyere skatt for de rike — noe som var tradisjonell Labour-politikk både under Clement Atlee fram til 1951 og under Harold Wilson og James Callaghan i 1960- og 1970-årene.

Tony Blair mener at i stedet for skatt skal man oppfordre til større frihet i næringslivet og oppmuntre til friere konkurranse. Dermed vil samfunnet bli rikere, noe som vil komme alle til gode.

Mer kristelig

Alt tyder på at Tony Blair vil ta det britiske samfunn flere skritt nærmere det amerikanske. Nå vil han introdusere mer kristendom i politikken. Blair er en troende kristen i likhet med president George W. Bush.

Da krigen startet og han skulle tale til folket, spurte han sine rådgivere om han skulle avslutte med «Gud velsigne dere», men ble advart av rådgiverne fordi de mente det ville irritere mange ikke-troende.

Årets landsmøte holdes i slutten av september. Det vil gi en peiling på hva medlemmene mener om sin leder. Det blir Tony Blairs oppgave å forsøke å dempe kritikken mot Irak-krigen og stake ut kursen framover. Han har sagt at han fortsetter som leder også etter neste valg som må holdes seinest i juni 2006. Det eneste som kan endre dette er at han får så hard kritikk for Irak-krigen at partiet krever et lederskifte.