Et forskerteam undersøkte sauer på øya St. Kilda på Hebridene i Skottland. De fyrrigste bukkene parret seg opptil 13 ganger om dagen, og gjorde seg ferdige før de mindre attraktive hannene fikk slippe til.

Økologiekspertene sier at det finnes mer bevis for at hanner har sine begrensninger, på samme måte som hunner.

— Tradisjonelt har man sett spermproduksjon hos hanner som ubegrenset, men vi finner flere og flere beviser for at kapasiteten er begrenset, sier Matthew Gage ved Liverpool-universitetet til tidsskriftet Nature. (Origo)