De to er også dømt til å betale 3,3 millioner kroner til Gjensidige forsikring.

Bedrageriet de to er dømt for gjaldt utbetaling av en stor forsikringssum basert på at en rekke tomatplanter i dyrkerens drivhus er blitt skadd ved overvanning på grunn av svikt i en mekanisk tidsbryter.

Skadeårsaken var imidlertid ikke svikt i tidsbryteren er retten kommet fram til.

Det er tomatdyrkeren som har beriket seg ved bedrageriet, men dommen gjør konsulenten solidarisk ansvarlig for erstatningen ettersom han er dømt som medskyldig.