MARIT BEATE KASIN

Elever og ansatte ved Flaktveit barneskole har fått tragedien som rammet sørøst Asia nært inn på livet. Savnet etter skolevenninnen Ine er stort og merkbart første skoledag.

Gir ikke opp håpet

— Det er viktig for oss å beholde håpet i denne situasjonen. Vi håper i det lengste at familien Stølaas skal komme til rette, sier rektor Jørn-Arild Mikkelsen. Det er også flere andre elever som har familie på Sri Lanka, som savner sine kjære.

Mikkelsen er opptatt av å gi elever og pårørende best mulig oppfølging.

— Jeg føler at vi har lykkes med et opplegg som dekker både elever, ansattes og foresattes behov i denne vanskelige tiden, forteller Mikkelsen.

Rektoren påpeker at skole og foresatte har en viktig jobb å gjøre, for å bearbeide de mange inntrykkene barna har.

Tennte lys for de savnede

Flaktveit skole har satt opp et kriseteam som skal hjelpe til under den tunge tiden. PPT og kirken har stilt personer til disposisjon, slik at de som trenger det kan få hjelp og veiledning.

På mandagsmorgen samlet barna seg i de ulike klassene for å snakke om hendelsen. De minste lagde tegninger, mens de litt eldre samlet seg rundt tre brennende lys.

— Reaksjonene er forskjellige hos elevene. Men jeg tror alle setter pris på at vi i fellesskap snakket sammen om savnet og den forferdelige hendelsen, avslutter Mikkelsen.