Han ber internasjonale givere om ikke å stanse bistanden.

— Finansdepartementet har arvet en tom pengekasse, sa Haniyeh og la til at selvstyremyndigheten også har stor gjeld.

Statsministeren sier de vil gjøre sitt beste for at 140.000 offentlig ansatte skal få lønn til tross for pengekrisen. Situasjonen skyldes i hovedsak at Israel har stanset overføring av skatter og avgifter som israelske myndigheter krever inn på vegne av de palestinske myndighetene.

Finansminister Omar Abdel-Razeq sa senere onsdag at Hamas-regjeringen venter å få 80 millioner dollar, 513 millioner kroner, i bistand fra Saudi-Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater. Det er ikke klart når regjeringen har pengene til rådighet. Pengene skal gå til å betale lønninger for mars måned, som skulle vært utbetalt tidligere denne uka. Den totale summen for disse lønningene er 118 millioner dollar.