– Folk er preget av det som skjer og er bekymret for hva som kommer til å skje videre. Det eneste som er rapportert om her er et angrep på et militært flyplassområde i utkanten av byen. Det skal etter sigende ha blitt bombet av russiske fly, forteller Waage.

Han opplever det som rolig i Georgias hovedstad. Det er i Sør-Ossetia det de siste tre dagene har vært harde kamper.

– Uten TV og uten forbindelse til omverden ville jeg ikke merket annet enn at folk her er bekymret, sier han.

Tett kontakt

I tillegg til Waage og familien hans er det fire journalister som velger å bli i Georgia.

– Vi vurderer hele tiden situasjonene og har kontakt med ambassaden og andre nordmenn. For øyeblikket opplever verken jeg eller familien min det som en direkte truende situasjon. Men det er klart at det er en veldig alvorlig situasjon og at vi hele tiden må vurdere om vi skal bli, sier Waage.

Halvparten blir

– Det er tolv nordmenn i landet, men seks av dem skal ut av Georgia og til Aserbajdsjan, sier Richard Scarborough, chargé d’affaires ved ambassaden i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan.

Blant de seks som velger å forlate landet er det tre som er tilknyttet «Styrkebrønnen» som er en beredskapsgruppe som sendes ut i internasjonale sivile krisehåndteringsoppdrag. Blant annet skal de gi rådgivning og bistand til utvikling av uavhengige domstoler.

– De tre skal ta seg ut av landet i kveld til Aserbajdsjan, sier Stian Christiansen, informasjonsrådgiver i Justis— og politidepartementet.

De tre er lagdommer Vidar Stensland, fengselstjenestekvinne Lisbeth Sollied og førstestatsadvokat hos Riksadvokaten Anne Grøstad.