Slike oljetyverier er svært vanlig i mangrove— og sumpområdet der mesteparten av den nigerianske oljeproduksjonen foregår.

Soldatene kom over en gruppe oljetyver som var utstyrt med kraftig boreutstyr og fire lastebiler til å frakte oljen. Det brøt ut en skuddveksling og tolv av de mistenkte oljetyvene ble drept, ifølge regjeringstalsmann Isiaka Pachiko.

Det siste året har nigerianske sikkerhetsstyrker slått ned på oljetyver, og representanter for oljeindustrien mener at tungt militært nærvær har ført til en kraftig reduksjon i tyveriene.

Den siste tiden har det imidlertid vært et økt antall sabotasjeaksjoner mot oljeledninger og noen ansatte i oljeindustrien mistenker at årsaken kan være frustrasjon over militæraksjonene.

Selv om deltaet står for nesten hele Nigerias produksjon på 2,4 millioner fat olje om dagen, har lokalbefolkningen hatt lite glede av inntektene fra virksomheten. Omkring 20 millioner av innbyggerne i området lever i fattigdom.