En gris er en gris selv om den er laget av tre. Og griser har klover. Da må man passe på i disse tider hvor munn— og klovsyken herjer i Europa. Slik resonnerte tollere i Australia og satte en svensk gris i karantene til tross for at den var laget av tre.

NTB-TT