– Vi kan ikke leve med Nord-Korea med atomvåpen, vi kommer ikke til å akseptere det, sa viseutenriksminister Chris Hill onsdag.

Han ville ikke kommentere hvilke steg USA vil ta for å forsikre seg om at Nord-Korea ikke gjennomfører en atomprøvesprengning.

– Jeg kommer ikke til å si nå hva vi vil gjøre med dette, men jeg kan si at vi ikke kommer til å vente til Nord-Korea har atomvåpen, sier Hill.

Advart

Han advarte samtidig Nord-Korea om «internasjonale konsekvenser» dersom de går videre med de uttalte planene om en prøvesprengning.

Ifølge Hill er Nord-Korea blitt direkte advart gjennom landets FN-delegasjon. Regimet i Pyongyang hadde torsdag morgen ikke kommentert USAs advarsel.

Chriss Hill, viseutenriksminister Nicolas Burns og utenriksminister Condoleezza Rice har diskutert Nord-Koreas planer om prøvesprengning med ledere i Asia og Europa. USA ønsker «et sterkt og samlet signal om at slike trusler ikke er akseptable», melder BBC.

Ikke enige

Men medlemmene av FNs sikkerhetsråd er foreløpig ikke enige om en reaksjon på Nord-Koreas planlagte atomprøvesprengning.

Sikkerhetsrådet var onsdag samlet til et møte om de nordkoreanske planene. I etterkant av møtet uttalte Storbritannias FN-ambassadør Emyr Jones Parry at alle medlemmene av rådet er bekymret for utviklingen på den koreanske halvøya, men at en ekspertgruppe skal vurdere hva som vil være en passende reaksjon.

Den amerikanske FN-ambassadøren John Bolton sier Sikkerhetsrådet er splittet i saken, og antyder at Kina og Russland er for ettergivende. Kineserne avviser Boltons framstilling av situasjonen og understreker at alle medlemmene ser svært alvorlig på utsiktene til en nordkoreansk prøvesprengning.

– Alvorlige konsekvenser

Japan oppfordrer Sikkerhetsrådet til å gi nordkoreanerne klar beskjed om at en prøvesprengning vil true freden i Øst-Asia, og at det venter alvorlige konsekvenser hvis planene ikke legges på is.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland og Sør-Korea er enige om at en nordkoreansk prøvesprengning vil være fullstendig «uakseptabelt».

EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana sier det er påfallende at Nord-Korea offentliggjør planene om prøvesprengningen kort tid etter at det ble klart at Sør-Koreas utenriksminister Ban Ki-moon etter alt å dømme blir FNs neste generalsekretær. Solana antydet onsdag at det kan være en sammenheng mellom Bans forestående utnevnelse og det nordkoreanske utspillet.