PER NYHOLM

En milliard katolikker feirer i dag 25 året for valget av pave Johannes Paul, Romerkirkens overhode, som satte en ny tids dagsorden.

83 år gamle Pontifex Maximus skal gjennom et hardt program, og hver eneste bevegelse han måtte foreta, vil bli iakttatt med spenning og bekymring. Kan han? Holder han?

Ifølge Vatikanet vil Johannes Paul II utføre alle sine plikter og oppgaver som planlagt. I går ga han sin ukentlige audiens i Vatikanet. Tusener av troende, blant dem mange tilreisende fra Polen, pavens hjemland var til stede ved begivenheten. I dag følger festlighetene i anledning hans 25 års jubileum på Peters Stol, deriblant en stor messe på Petersplassen. Opp til 100.000 mennesker ventes å delta, blant dem kardinaler og biskoper og stats— og regjeringssjefer fra en rekke land. Søndag følger enda en massebegivenhet: saligkåringen av Moder Teresa, den albanske nonne og ordensgrunnleggeren som viet sitt liv til den Tredje Verdens fattige, og som etter hvert må forventes å bli erklært for hellig. Moder Teresa døde i 1997 i en alder av 87 år.

Tirsdag i neste uke følger konstitueringen av det nye kardinalkollegium. 31 kirkefyrster, som ble utnevnt i slutten av september, ventes å motta sine purpurhatter av pavens skjelvende hånd. Deretter vil Johannes Paul II ha utnevnt 130 av de omkring 140 kardinalene under 80 år, som under kirkeretten kan delta i valget av hans etterfølger. Observatører er derfor av den oppfatning at den neste paven i betydelig grad vil ligne den nåværende.

Blant de førende kandidater til Romerkirkens øverste kall er Milanos kardinal Tettamanzi, Venezias patriark Angelo Scola og Vatikanets statssekretær, kardinal Sodano.