KLAUS JUSTSEN

Bt.no følger USA-valget i hele natt. Lag deg litt valgvake-mat og følg det med oss!

De første valglokalene stengte ved midnatt. bt.no vil rapportere løpende gjennom natten.

Selv om det er 11 uker til den formelle maktovertakelse finner sted på trappen til Kongressbygningen, vil den nyvalgte presidenten straks få et medansvar for å forhindre at den økonomiske resesjonen utvikler seg til noe enda verre.

Samtidig skal han forberede seg på å overta som øverstkommanderende i et land som kjemper for å få avsluttet to kriger. USA har flere soldater i aksjon utenfor landets grenser nå enn da Richard Nixon etterfulgte Lyndon Johnson for 40 år siden.

Frem til 20. januar må USAs 44. president gjennomføre en vanskelig balansegang. Han skal demonstrere at han er parat til å ta fatt på de store utfordringer, men samtidig unngå å skape et inntrykk av at han er for ivrig til å overta makten.

I en situasjon hvor den økonomiske krisen ennå er langt fra løst, tillegges overgangsperioden særlig betydning. Samtidig er det en naturlig frykt for at USAs fiender skal mistolke det politiske tomrommet og benytte anledningen til å sette både den nåværende og den kommende regjering på prøve.

Velgerne har allerede gjort det klart hva de venter av den nye presidenten. To tredjedeler setter en stabilisering av økonomien foran alt annet. Samtidig uttrykker de realistiske forventninger om at den kraftige økonomiske nedgangen gjør det umulig å oppfylle alle valgkampens løfter.

Allerede denne uken vil presidentens økonomiske rådgivere innfinne seg i finansdepartementet. Dels for å få et presist overblikk over krisens omfang, dels for å være med på å løse problemer av en størrelse som USA ikke har opplevd siden Roosevelt grep inn med sin New Deal politikk.

I en situasjon hvor den nyvalgte presidenten og hans innerste krets føler en naturlig trang til å slappe av og feire seieren, vil de i stedet bli tvunget til å treffe en rekke vidtrekkende beslutninger på rekordtid. Tidspresset understrekes av den internasjonale konferansen som George W. Bush er vert for om bare ti dager. Presidenten ønsker at hans etterfølger er representert, så de internasjonale ledere kan ha tillit amerikansk kontinuitet.

Det hvite hus har allerede innen valget understreket at man vil gjøre en ekstraordinær innsats for å sikre en knirkefri overdragelse av makten. Økonomien er så dominerende at det trengs en nesten øyeblikkelig utnevnelse av ministerne som skal ta hånd om krisen.

  • Lurer du på noe i forbindelse med USA-valget? Vår ekspert svarer deg under innspurten tirsdag kveld. Send inn spørsmål nå!Saken fortsetter under grafikken:

Nye ministere Finansminister Henry Paulson har gjort det klart at han ikke ønsker å fortsette. Den demokratiske senator og tidligere presidentkandidat Christopher Dodd har foreslått at president Bush formelt nominerer etterfølgeren, så han hurtig kan gå gjennom den nødvendige godkjennelse i Senatet.

De demokratiske ledere i Kongressen vil bruke de neste 11 uker til å få vedtatt en ny pakke som skal stimulere den svake økonomien. Det kan bli opp mot 300 milliarder dollar ut til forbrukerne. Den nye presidenten må leve med dens konsekvenser i form av større underskudd på statsbudsjettet i minst fire år. Underskuddet kan nærme seg 1000 milliarder dollar, det største siden annen verdenskrig.

Fra flere sider fremheves det at terrorister kan se USA som særlig sårbar i overgangsperioden. Ikke minst fordi den nye presidenten arver to kriger. Det vil bli nødvendig å treffe beslutninger om å innlede tilbaketrekningen av de fleste amerikanske soldater fra Irak, for å oppfylle Bagdads krav om at de er ute av landet innen utgangen av 2011.

Den øverstkommanderende i Afghanistan, general David McKiernan, har gjort det klart at det haster med å styrke den militære innsatsen. Samtidig har andre antydet muligheten av at en ny regjering får litt mer diplomatisk handlefrihet. Kanskje kan den tillate seg forhandlinger mer eller mindre direkte med Taliban.

Guantánamo Det kan ventes hurtige beslutninger om å avvikle den omstridte fangeleiren på Guantánamo-basen, hvor et par hundre menn fortsatt er internert uten å ha blitt stilt for en dommer eller krigsrett. Det vil bli omgjort en rekke beslutninger som George W. Bush traff ut fra påstanden om at han hadde anledning til å handle på egen hånd i krigen mot terror.

Den nye presidenten vil søke kontakt med USAs allierte for å gjenoppbygge forbindelser som ble spent til bristepunktet under George W. Bush. Allerede før maktoverdragelsen i januar blir det mulighet for å demonstrere at løftene om bedre samarbeid skal tas alvorlig. Ved klimakonferansen i Polen vil de allierte kunne få en første fornemmelse hvor hurtig løftene om å skape en ny samarbeidsatmosfære kan føres ut i livet.

— Folk håper at den nye presidenten straks demonstrerer sine evner som leder, fremhever Leon Panetta.

Les også: Når kommer resultatene?

Se video: Obama gir sin stemme:

Hvem blir USAs neste president? Si din mening i kommentarfeltet!