– Til tross for intern erkjennelse av dette faktum, har de tiltalte offentlig benektet, fordreid og redusert farene ved røyking i flere årtier, het det i kjennelsen på 1.683 sider.

Selskapene ble dømt til å fjerne merkelapper som «light», «lavt tjæreinnhold» og «mild» fra sigarettpakkene fra januar 2007. De må også rykke inn annonser i de store avisene og i nasjonale TV-kanaler for å rette opp den manglende informasjonen.

Det er imidlertid ikke aktuelt å forby tobakksreklame i forbindelse med motorsport, besluttet den føderale dommeren Gladys Kessler.

Ett av selskapene, Altria Group som blant annet står bak sigarettmerket Philip Morris, vil anke dommen fordi selskapet mener at den er uten grunnlag i lovverket.

De andre selskapene som ble dømt, er American Tobacco, British American Tobacco, Brown and Williamson Tobacco, Lorillard Tobacco og RJ Reynolds Tobacco.

Det er den amerikanske regjeringen som har saksøkt selskapene. Justisdepartementet er fornøyd med dommen når det gjelder at selskapene har fått fastslått sitt ansvar, men uttrykker også skuffelse over at domstolen ikke har besluttet å følge opp tiltakene som regjeringen ønsket. Blant annet håpet den at selskapene skulle finansiere en tiårig antirøykekampanje som skulle kostet 14 milliarder dollar.

«Uansett håper vi at tiltakene som ble besluttet av domstolen, kan ha en viktig og positiv betydning for helsen til det amerikanske folket», heter det i en kunngjøring fra departementet.

Rettssaken har pågått i to år.