Frivillige og slektninger til hundrevis av skoleelever på Shaheen offentlige skole i byen Balakot hjalp til i arbeidet med å redde gutten og jenten ut av ruinene, ifølge en fotograf for nyhetsbyrået AFP.

Opp til 400 elever skal ha befunnet seg på skolen da den kollapset av jordskjelvet som målte 7,6 på Richters skala.

Den seks år gamle gutten hadde opphovnet ansikt, mens jenten hadde enkelte ansiktsskader, ifølge AFP-fotografen. Fortsatt kan det høres barnestemmer fra ruinene, og folk har samlet seg for å hjelpe redningsmannskap med å grave dem frem.

– Vi håper på å redde dem og andre ut levende, sier en frivillig arbeider.

Kun noen få hjelpearbeidere fra en privat organisasjon har nådd fram til byen Balakot som har 30.000 innbyggere. To vanlige skoler og en koran-skole raste sammen i jordskjelvet, og nær 1000 elever antas å ligge begravd i ruinene.