Rundt 180 arbeidere har den siste tiden jobbet på spreng for å begrense skadene ved Fukushima-anlegget i Japan.

Strålingen fra atomkraftverket har imidlertid ført til at arbeiderne i perioder har blitt evakuert, og flere eksperter har uttalt at de utsetter seg for stor fare.

— Det vil være svært vanskelig for krisearbeidere å komme nær reaktoren. Strålingsdosene de ville få, vil potensielt være dødelige på svært kort tid, sa Gregory Jaczko, sjef for NRC (Nuclear Regulatory Commission) onsdag.

Flere utsatt for stråling Tidligere har det kommet ut svært lite informasjon om situasjonen for arbeiderne, men nå har det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, offentliggjort status basert på informasjon fra japanske myndigheter.

Der kommer det fram at to av arbeiderne er savnet, mens to andre er blitt «plutselig syke».

41 er skadet.

To politimenn og en brannmann blitt behandlet som følge av radioaktiv stråling. Det har også en arbeider, som ble utsatt for betydelige mengder stråling i forbindelse med arbeid i en ventil.

17 arbeidere er utsatt for stråling i ansiktet, men på grunn av de lave mengdene ble de ikke fraktet til sykehus. 11 arbeidere har fått skader som følge av eksplosjonene på verket, mens andre har fått mindre skader.

De 180 arbeiderne er blitt hyllet for sin innsats i å hindre større utslipp og unngå en fullstendig nedsmelting, men den risikable jobben har altså fått konsekvenser.

TV2 melder torsdag morgen at fem av arbeiderne skal ha omkommet, men dette er verken bekreftet av myndighetene eller internasjonale medier.

Satser alt på vann Natt til torsdag ble fire japanske militærhelikoptre av typen CH-47 Chinook satt inn for å avkjøle de brukte brenselstavene i reaktor 3 på Fukushima-anlegget. Disse ble imidlertid trukket ut i morgentimene på grunn av for høye stråleverdier.

Det er uansett svært usikkert hvor stor effekt helikopter-aksjonen faktisk har, men japanske myndigheter er klar på at dette er den beste løsningen slik situasjonen har utviklet seg.

Samtidig jobbes det med å ta i bruk vannkanoner fra bakken.

En annen viktig faktor er den manglende strømtilførselen til anlegget, men myndighetene har tro på at dette kan ordnes innen relativt kort tid. Manglende strøm var årsaken til at kjølesystemene sviktet, som igjen førte til at temperaturen i reaktorene kom ut av kontroll.

Følg dem dramatisk utviklingen live på japansk nyhetssending i spilleren under!