De to brannfolkene døde av skadene de pådro seg under slukkingsarbeidet i den tomme bygningen, der den tyske storbanken Deutsche Bank tidligere hadde kontorer. Brannen brøt ut i 20. etasje, trolig som følge av en kortslutning.

Bygningen var under rivning, og arbeidere hadde før brannen fjernet 14 av de 40 etasjene. Skyskraperen ble skadd av biter fra tvillingtårnene i World Trade Center og dessuten forurenset av giftig støv.