— Vi har fått meldinger de siste minuttene om to dødsfall ved Chevron-anlegget, meldte en TV-reporter fra BBC på stedet.

Det er det britiske oljeraffineriet til selskapet Chevron i Pembroke i Wales som er rammet av ulykken. BBC meldte tidligere at brannen nå skal være under kontroll.

Brannmannskaper var imidlertid fortsatt i full innsats for å slukke brannen. Chevron hadde ingen umiddelbar kommentar til brannen.

Fjernsynsbilder viste tykk, svart røyk som steg opp fra oljeanlegget. Ifølge BBC hadde vitner først sett en ildkule som steg opp fra raffineriet.

Store brannmannskaper er satt inn.