— Minst 1,8 millioner mennesker i både det sørlige og sentrale Mosambik risikerer å bli truet av alvorlig matmangel i løpet av de neste månedene, sier Silvano Langa, leder for Instituttet for håndtering av naturkatastrofer.

Det er mange flere enn tidligere antatt. Man fryktet lenge at 600.000 ville komme til å trenge nødhjelp.

FN anslår at rundt 14,4 millioner mennesker i Lesotho, Malawi, Mosambik, Swaziland, Zambia og Zimbabwe er truet av sult på grunn av tørke og vanstyre.