En gang i året får muslimer fra hele verden komme til islams hellige by Mekka i Saudi-Arabia for å utføre pilegrimsferden. Hajj er en av de fem søylene i islam og noe muslimer bør utføre minst én gang i løpet av livet, så sant økonomien og helsa tillater det. I år innledes hajj den 18. desember.

Målet er å komme til Kaba ved den store moskeen i Mekka, som ifølge tradisjonen ble bygget av Adam og deretter gjenreist av Abraham og hans sønn Ismael etter syndfloden, skriver Per Kværne og Kari Vogt i «Religionsleksikon».

Pilegrimsferden har til hensikt å styrke båndene mellom muslimer fra alle lag og regioner, et fellesskap som uttrykkes ved at alle symboler på sosial status og velstand blir fjernet. Under hajj er alle menn iført en enkel, hvit klesdrakt og sandaler. Kvinner skal på sin side ikke dekke til ansiktene sine, selv om det skulle være noe de gjør til daglig, ifølge BBC.

Trengsel

Omkring 2 millioner mennesker utfører hajj hvert år, og flere er det ikke plass til. På grunn av den store tilstrømningen av folk er det innført kvoteordninger for hvor mange fra hvert land som kan delta. Folk fra arabiske land utgjør omtrent halvparten av de 2 millioner pilegrimene, mens deltakere fra Europa og den vestlige verden utgjør omkring 5 prosent.

Også noen av ritualene er blitt tilpasset og enkelte av de hellige stedene bygget om for å kunne kontrollere menneskemengden og forhindre trengsel.

Men til tross for de mange sikkerhetstiltakene som er blitt innført de siste årene, er hundrevis av mennesker blitt trampet ned eller klemt i hjel mens de er på sitt livs reise.

Historien om Abraham

Den islamske versjonen av historien om Abraham er utgangspunktet for mange av ritualene som utføres under pilegrimsferden.

I løpet av hajj-uken skal pilegrimene vandre sju ganger rundt Kaba, som et symbol på at menneskene bør ha Gud i sentrum av sin bevissthet. De går også sju ganger mellom de to høydene al-Safa og al-Marwa, strekningen hvor Abrahams kone Hagar skal ha lett etter vann til seg og sin sønn.

Deretter drikker pilegrimene fra Zamzam-brønnen, til minne om at Gud reddet Hagar og Ismael fra å tørste i hjel i den tørre og ubebodde Mekka-dalen.

Ferden går så videre til Arafat-sletten ved Barmhjertighetens fjell, som ligger rundt 22 kilometer utenfor Mekka, hvor pilegrimene ber Gud om tilgivelse for sine synder.

Høytid

Tilbake i Mina utenfor Mekka kaster de troende stein på tre steinstøtter, for å vise at de forkaster det onde, på samme måte som Abraham kastet stein og jaget vekk djevelen som forsøkte å friste ham til å trosse Guds befaling om å ofre sønnen Ismael.

Abraham slapp å ofre sønnen etter å ha vist sin lydighet overfor Gud og ble i stedet gitt en vær til offerritualet. Både pilegrimer og muslimer verden over markerer dette gjennom rituell slakting av et dyr, og innleder med det feiringen id al-adha, en av de to store høytidene i løpet av det islamske året.

Pilegrimer kaster stener mot steinstøtter som symboliserer djevelen, i Mina utenfor Mekka under siste pilegrimsferd. Årets hajj innledes 18. desember.
ALI JAREKJI
Muslimske pilegrimer i ferd med å gå sju ganger rundt Kaba i islams hellige by Mekka under hajj i mars 1999.
STR