Den sjuende og siste mistenkte i saken ble etter ordre fra domstolen overført til en psykiatrisk ungdomsklinikk. De sju har vært etterforsket for innblanding i terrorplaner med forgreininger til Sverige og Bosnia-Hercegovina.

En ugandisk mann og hans georgiske venninne fikk med politiets samtykke gå allerede før fengslingsmøtet i Brøndbyerne. Politiet ønsket tirsdag ikke å gi noen kommentar til løslatelsen av paret, meldte det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Terror

De sju som har vært mistenkt, ble pågrepet av dansk politi i slutten av oktober. De ble beskyldt for å ha planlagt et terrorangrep, der en 18 år gammel mann med svensk så vel som bosnisk-hercegovinsk statsborgerskap også skal ha vært innblandet.

De arresterte skal ha hatt forbindelse med en gruppe terrormistenkte som ble arrestert i Bosnia-Hercegovinas hovedstad Sarajevo i oktober. Denne gruppen skal ha planlagt angrep mot vestlige lands ambassader i Sarajevo.

Ifølge Ritzau slipper de fire som fortsatt må sitte i varetekt i Danmark å tilbringe fengslingstiden på enecelle. – Det skyldes ikke at mistanken mot dem er svekket, men at aktor ikke har påvist konkret grunnlag for fortsatt isolasjonsfengsling, sa dommeren.

Påkjært

Aktor Henrik Holten-Rasmussen var helt uenig i dette, og påkjærte kjennelsen om at de fire skal tas ut av isolat til en høyere rettsinstans. Påkjæringen ble gjort med oppsettende virkning, det vil si at de fire blir sittende på enecelle til denne rettsinstansen har sagt sitt.

Forsvarsadvokatene i saken ga høylytt uttrykk for sin misnøye med det de kalte dansk politi mangelfulle orienteringer om etterforskningen. Aktor påpekte på sin side at politiet har utlevert 35.000 dokumenter om saken til domstolen så vel som til forsvarerne.

Forsvarerne krevde også at dommer Katrine B. B. Eriksen i Brøndbyerne måtte vike sete og la en annen lede forhandlingene. De mente Eriksen er inhabil, fordi hun i et tidligere rettsmøte ga mediefolk en lapp med navnene på de siktede.